Jelle Batema advertenties

 
Heerenweg 58
9262 SH Sumar
Tel.: (0512)372631
www.jellebatema.nl
 
Plaatsing:
Nieuwe Oogst
Veldpost
Actief
Friesch Dagblad
Streekkrent De Fryslân
Heerenveense Courant
De Nieuwe Dockumer Courant
Drachtster Courant
Midweek, Roder Journaal en Wester Kwartier.